Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ВІЧЕ - 1) рада, на яку збиралися представники визначних родів, що здобували пошану своєю діяльністю; на вічі вирішувались важливі питання життя племені, війни та миру; на випадок війни віче обирало вождя - князя, а згодом князі залишалися й на мирні часи, проте їхня влада, необмежена під час війни, за мирних часів була обмежена саме вічем; 2) загальні збори громадян міст княжої Русі-України для розгляду громадських справ (вони набрали характеру одного з вищих органів влади, бо вирішували справи внутрішньої і в деякій мірі зовнішньої політики; вічові збори, як орган державної влади, занепадають під час переходу українських земель під польсько-литовське управління); 3) копа - зібрання (сход) сільської громади в Україні ХV-ХVІІ ст. для вирішення громадських справ.