Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ: 1) офіційна назва Запорозької Січі та її збройних сил у ХVІ-ХVIII ст. (Військо Запорозьке низове); 2) офіційна назва реєстрового козацького війська в Речі Посполитій з кінця XVI ст.: (Військо Запорозьке низове реєстрове); 3) одна з назв Козацької держави XVII- XVIII ст. та її збройних сил.