Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1905, кін. квітня - поч. травня - Масові мітинги, майовки, страйки на заводах Харківської губернії під гаслами «Геть самодержавство!».