Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ВИШНИВЕЦЬКИЙ-КОРИБУТ ЄРЕМІЯ-МИХАЙЛО (1612 - 1651 рр.) - польський магнат українського походження, який ополячився та окатоличився. Спочатку був православним, проте після навчання у львівському єзуїтському колегіумі 1631 р. прийняв католицтво, ставши затятим ворогом православ'я. З надзвичайною жорстокістю придушував козацько-селянські повстання українців проти польської влади. В Україні йому належали величезні маєтності: на Волині - замок Вишнивець з прилеглими селами, на Лівобережжі - десятки міст і містечок.