Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1833-1838 - Видання І.І.Срезневським 6-ти збірників літописів, дум, пісень - «Запорожская старина».