Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1796 - Царський указ про відновлення Слобідсько-Української губернії у складі 10 повітів.