Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1780, 25 квітня - Царський указ про утворення Харківського намісництва, яке складалося з 15 повітів.