Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1719 - Заснування перших в Україні Глушківської суконної та полотняної мануфактур.