Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1709, січень - Вторгнення армії Карла ХІІ на територію Слобідської України.