Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1691 - Пограбування та розорення Слобожанщини татарською ордою.