Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1688 - Підпорядкування Слобідської України Посольському приказу Російської держави.