Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

60-ті рр. Х ст. - Входження більшої частини сучасної території краю до складу Київської Русі.