Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

VIII - Х ст. - Перебування частини сучасної Слобожанщини у складі Хозарського каганату.