Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ВИБОРИ - демократичний спосіб формування та функціонування органів державної влади, уособлення представницької демократії. Вибори - це масова кампанія, широкий комплекс заходів та процедур щодо формування керівних органів у державі. Практично розрізняються три виборчі системи: мажоритарна, згідно якої перемагає той кандидат (кандидати), який (які) отримав (отримали) встановлений законом більший відсоток голосів у парламенті, ніж фактично голосів виборців, що взяли участь у голосуванні; пропорційна - вибори депутатів за партійними списками; пропорційно-мажоритарна (змішана) - вибори однієї половини депутатів парламенту за мажоритарною системою, а іншої - за пропорційною.