Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АВАРИ (в давньоруських літописах обри, тобто «велетні») - кочові племена тюркського походження, які наприкінці VI ст. прийшли з Азії через територію теперішньої України на середній Дунай і створили там Аварський каганат; панували в Центральній Європі в VІ-VII ст.; на початку VI ст. нападали на Візантію, Франкську державу, розгромили антів, підкорили деякі слов'янські племена, зокрема дулібів (волинян). Карл Великий розгромив державу аварів у IX ст.; рештки втекли на схід.