Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. - К., 2000.

2. Бойко О. Історія України. - К., 2002.

3. Вівчарик М. М. Україна: від етносу до нації. - К., 2004.

4. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. - Х.: Фоліо, 2005.

5. Горєлов М., Моця О. Цивілізаційна історія України. - К., 2005.

6. Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. - К., 2002.

7. Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. - К., 2004.

8. Греченко В.А. Історія України (короткий нарис). - Харків, 1996.

9. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.

10. Грушевський М. Історія України-Русі: В 11т., 12 кн. - К., 1991-1995. 11.Довідник з історії України. - К., 2001.

12. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. Львів, 1991.

13.Етнографія України / за ред. С. А. Макарчука. - Львів, 1994.

14.Ефименко О. Історія України та її народу. - К., 1992.

15.Історія держави і права України. Курс лекцій. - К., 1996.

16.Історія держави і права України. -Ч. 1-2. - К., 1996.

17.Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. - Львів, 1996.

18.Історія України: Курс лекцій: У 2 кн., - К., 1991-1992.

19.Історія України. Навчальний посібник / Під ред. Яцюка М.В. - Харків, 2009.

20.Історія України ХХ ст. - К., 2000.

21.Історія українського козацтва: У 2 т., - К., 2006-2007.

22.Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. - Львів, 2006.

23.Лановик Б. Історія України. Навчальний посібник. - К., 2001.

24.Литвин В. Історія України. Навчально-методичний посібник для семінарських занять. - К., 2006.

25.Магочій П. Історія України. - К., 2007.

26.Малик Я.,Чуприна В. Історія української державності. - Львів, 1995.

27.Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття. - К., 1993.

28.Новітня історія України. - К., 2000.

29.Петровський В.В. Семененко В.І. Історія України. - Харків, 2007.

30.Політична історія України / Під ред. проф. Танцюри В.І. - К., 2001.

31.Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - К., 1992.

32.Рибалка І.К. Історія України: Ч. І-ІІ. - Харків, 1995-1997.

33.Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ, 2004.

34.Світлична В. Історія України. - К., 2005.

35.Семененко В.І. Історія України. - Харків, 2000.

36.Семененко В.І. Історія України. - Харків, 2007.

37.Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо. - К., 2000.

38.Субтельний О. Україна: історія. - К., 1994.

39.Українське народознавство: Навчальний посібник. - К., 2006.

40.Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. - К., 2005.