Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (1863-1945 рр.) - геолог, геохімік, академік Російської АН (з 1909 р.), академік УАН (з 1918 р.). У 1885 р. закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету. В 1917-1921 рр. жив і працював в Україні, взяв активну участь у створенні УАН, був її першим президентом (1918-1921 рр.). У 1922 р. переїхав до Петрограда. Досліджував основні геохімічні закономірності будови Землі, хімічний склад земної кори, гідросфери, атмосфери, міграцію хімічних елементів у земній корі, роль і значення радіоактивних елементів у її еволюції, розподілив хімічні елементи за їх поширенням в названих шарах Землі. Ідеї В. Вернадського про роль живої речовини в житті земної кори стали фундаментом створеної ним науки - біогеохімії. В. Вернадський - засновник вітчизняної школи геохіміків, основоположник учення про біосферу та ноосферу. Член багатьох академій наук та наукових товариств. У 1943 р. АН СРСР встановила премію, а в 1963 р. - золоту медаль імені Вернадського (Бойко О. Історія України. - К., 2002. - С. 337.).