Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1989, жовтень - прийняття Верховною Радою УРСР Закону про мови в УРСР.