Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1985, квітень - проголошення на Пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову.