Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ВЕНЕДИ - давнє слов'янське етноплемінне об'єднання. Як вони самі себе називали, сказати важко. Таку назву одержали на початку нашої ери від інших народів, ми ж про це узнали із творів римських та німецьких вчених. Займали венеди територію між Прип'яттю - Віслою та середньою Наддністрянщиною. На початку нової ери освоїли Наддністрянщину і утворили у III-IV ст. міцне військово-політичне об'єднання. В умовах протистояння готам це об'єднання переросло в перше слов'янське протидержавне утворення - дулібський племінний союз.