Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1949, грудень - звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду Л. Мельникова.