Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1925, грудень - проголошення XIV з'їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію.