Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1923, березень - остаточне визнання Східної Галичини частиною Польщі Радою послів великих держав у Парижі.