Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1921, 18 березня - підписання Ризького мирного договору між Польщею і РСФРР та УСРР.