Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ - необмежена, неподільна, самодержавна верховна влада однієї особи - монарха (від грецьк. «один»): еміра, шаха, короля, царя, імператора. Характерною була для періоду занепаду феодалізму в Європі ХVІІ ХVIII ст. Царська Росія пройшла шлях від класово-станової (у ХVІ-ХVIII ст.) до абсолютної монархії (самодержавства) у ХVІІІ - на початку XX ст. Самодержавна влада одного правителя була несумісна з демократичним козацьким устроєм в Україні, і тому в другій половині ХVIII ст. Україна в складі Росії втратила свою автономію.