Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1917, серпень - тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України.