Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1905, жовтень - всеросійський загальний політичний страйк. Виникнення Рад робітничих депутатів.