Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

БУРЛЯЙ (БУРЛИЙ) КОНДРАТ ДМИТРОВИЧ - козацький старшина, учасник багатьох морських походів на Туреччину. Перед повстанням 1648 р. був одним з сотників чигиринського полку. У 1648-1649 рр. гадяцький полковник, сподвижник Б. Хмельницького. У 1654 р. очолював українське

посольство до Москви щодо укладання письмового договору («Березневі статті» Б. Хмельницького) між Україною і Московією.