Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1861, лютий - царський маніфест про скасування кріпосного права в Росії.