Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1848 - ліквідація кріпосного права у Галичині та на Буковині.