Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1833-1837 - діяльність напівлегального демократично-просвітительського та літературного угруповання «Руська трійця».