Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1669 - «Глухівські статті».