Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1616 - похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу, визволення невільників.