Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

БРАТСТВА XV - XVII ст. (дійшли до нас відомості і про існування братчиків на Русі ще в XII ст.) - національно-релігійні і просвітницькі товариства, організації українського міщанства, що їх створили при церковних парафіях Білорусії, України, Литви, Чехії члени ремісничих і церковних організацій (наприклад, одне з перших братств - Львівське навколо Успенської церкви, засноване у 1585 р.,

Городоцьке (1591 р.), ряд братств у багатьох містах Галичини та Волині, Київське (близько 1615 р.), Луцьке у 1617 р. і ін.). Авторитет Київського братства значно виріс, коли у 1620 р. до нього записався гетьман реєстрового козацтва Петро Сагайдачний разом з усім Військом Запорозьким. Крім православних, в Україні були католицькі братства, що створювались при костелах, вівтарях, каплицях.

Братства ставили своєю метою не тільки виконання релігійно-благодійних завдань (відкриття шкіл, колегіумів, друкарень з метою поширення освіти, знань, виховання молоді в дусі національних і культурних традицій), а й здобуття соціальних прав українського народу. В добу посиленої латинізації та полонізації України в ХVІ-ХVІІ ст. вони ставали активними оборонцями української національної самобутності.

Братські школи були загальнодоступними, але більш заможні їх члени вносили гроші, тому сироти і біднота навчались за рахунок коштів самих братств. Братства мали свої статути. В основу їх діяльності було покладено статут Львівської братської школи. Він проголошував цінність людської особистості, повагу до людської гідності незалежно від добробуту і походження.

У XVIII ст. на Правобережжі просвітницькі братства перетворилися на церковні, а на Лівобережжі частина з них набула громадського характеру. Ки¬ївське братство виконало свою функцію після возз'єднання Лівобережної України з Росією.

Ці громадські організації, що створювались для захисту прав певної групи населення і мали визначену структуру, існували в багатьох народів Європи.