Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

IV-VII ст. - формування перших східнослов'янських політичних об'єднань - союзів племен.