Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

VII-III ст. до н. е. - панування скіфів на території Північного Причорномор'я. VII-VI ст. до н. е. - грецька колонізація Північного Причорномор'я.