Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

IV-III тис. до н. е. - розселення племен трипільської культури на території України.