Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

2млн.років тому - поява первісних людей на Землі.