Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ШКІЛЬНА ДРАМА - вистави, що ставилися у ХVІІ-ХVIII ст. учнями Києво-Могилянської колегії, а потім академії та братських шкіл за творами переважно викладачів цих закладів. У них використовувалися релігійні, біблійні та історичні сюжети дидактичного характеру.