Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ» - учасники руху за оновлення радянського суспільства 60-х років. Об'єднували переважно творчу молодь, яка виявила громадсько-політичну і творчу активність у період десталінізації і хрущовської «відлиги». «Шестидесятники» шукали нових форм творчості, нового осмислення національного досвіду в рамках контрастної ситуації того часу. Виявляли критичне ставлення до тоталітаризму й марксизму під кутом зору пріоритету загальнолюдських цінностей. До когорти «шестидесятників» належать Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Ліна Костенко, Іван Драч, Євген Сверсюк, Іван Світличний, Іван Дзюба, Панас Заливаха, Алла Горська, Василь Стус, Ігор та Ірина Калинці, Михайло Осадчий, Михайло та Богдан Горині і інші.