Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ - ранньофеодальна держава середини VII - кінця X ст. на чолі з каганом (князем). З'явилась у VII ст. після гунського нашестя. На початку VIIІ ст. охоплювала територію від Північного Кавказу до Дніпра. Хозарія підкорила частину східнослов'янських племен, була розгромлена руським князем Святославом і тюрками-кочовиками в 964¬965 рр.