Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ (1850 - 1914 рр.) - український археолог (за походженням чех), жив у Києві. У 1896 р. відкрив перші пам'ятки трипільської культури бронзового віку (перша половина IV тис. - третя терть III тис. до н.е.) в Середньому Подніпров'ї, городища і кургани скіфського часу, а також пам'ятки східних слов'ян VII-X ст., Київської Русі (насамперед Києва), був одним із засновників Київського міського музею старовини і мистецтва (тепер Історичного музею України).