Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ХАРКІВСЬКО-КИЇВСЬКЕ ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО - політична організація, заснована у 1856 р. студентами Харківського університету Н. Бекманом, П. Єфименком, П. Завадським, М. Муравським, М. Раєвським. У 1857 р. об'єднувала понад 40 осіб. Метою організації був загальний політичний переворот у Російській імперії, першим кроком - визволення селян. Товариство поширювало серед мас антиурядові прокламації. У 1858 р. частина його членів переїхала до Києва, продовжила навчання в Київському університеті, не припинивши нелегальної революційної діяльності і зв'язків з харківськими студентами. Харківсько-Київське товариство 1859 р. об'єднало понад 100 членів. Видавано рукописні журнали «Свободное слово» (у Харкові), «Гласность» (у Києві). Для пропаганди антимонархічних і антикріпосницьких ідей використовувало недільні школи. Незважаючи на арешт у 1860 р. частини цього товариства, воно продовжувало діяльність до 1863 р., коли саморозпустилося. Окремі його члени вступили до загальноросійської народницької організації «Земля і воля».