Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - відкритий у 1805 р. навчальний заклад, центр українського національного пробудження, засновником якого став учений і ліберальний поміщик, відомий суспільний діяч В. Каразін. Відкриття університету пов'язують і з іменем Г. Сковороди, який підготував грунт у Харкові для його відкриття. Першими, хто підписався на величезну суму в 618 тис. карбованців були учні, друзі, прихильники вчення Сковороди і близькі його знайомі, а першими студентами нового вищого учбового закладу виявилися вихованці Харківського колегіуму, заснованого в 1726 р. Було їх тоді у 1805 р. всього 57 чоловік. У цьому ж році при університеті було влаштовано друкарню, першу в Харкові, де видавалися наукові статті, перші періодичні та літературні видання, часописи, альманахи, збірники: «Украинский вестник» (1816-1819 рр.), «Харьковский Демократ» (1816 р.), «Молодик» (1843-1844 рр.) та ін.

Навколо університету гуртувалися діячі культури, які закладали засади нового національного мистецтва: письменник Г. Квітка-Основ'яненко, поет і ректор університету П. Гулак-Артемовський. З університетом була пов'язана діяльність істориків і фольклористів І. Срезнєвського та М. Костомарова. Харківський університет дав світу великого біолога І. Мечникова, фізіолога О. Палладіна, математика М. Остроградського, історика Д. Багалія, філологів О. Потебню та М. Сумцова і багатьох інших. В університеті викладав засновник сучасної фізичної хімії М. Бекетов, астроном М. Барабашов. Зараз Харківський університет одержав статус національного, йому присвоєно ім'я його засновника Василя Назаровича Каразіна.