Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УНІВЕРСАЛИ - адміністративно-політичні акти (про виступ у похід, про роздачу землі, про закріпачення селян), які видавались королями, гетьманами у Польщі в XV-XVIII ст., в Україні - в XVII-XVIII ст. На Україні гетьманські універсали військового характеру розсилались у полки, а земельні - оголошувались на площах і в церквах.

У 1917 р. - на початку 1918 Центральна Рада видала чотири Універсали, які виконували функції основних тимчасових документів конституційного характеру.