Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКА (ПЕРЕЯСЛАВСЬКА) УГОДА 1654 р. - угода між московським царським урядом і українською козацькою старшиною, умови якої визначили «Статті» Б. Хмельницького від 31 березня 1654 р. та «Жалована грамота» царя гетьманові і Війську Запорізькому від 6 квітня 1654 р. Передбачала збереження в Україні існуючої системи влади та управління, збройних сил в кількості 60 тис. осіб, право України на зовнішні зносини, спільну оборону південних кордонів, російську військову допомогу козакам у боротьбі з Польщею. Тим самим угода оформлювала створення своєрідної конфедерації (практично це було можливо шляхом компромісу між гетьманським і царським урядом), однак в досить складній і суперечливій політичній ситуації того часу порушувалась. Угода була розірвана у вересні 1658 р. козацькою Україною, розчарованою в своїх надіях досягти у конфедеративному союзі з Росією возз'єднання українських етнічних земель у межах національної держави.