Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС - з'їзд, що відбувся 6¬8 квітня 1917 р. у Києві за участю 1500 делегатів. Основна мета скликання - поширення діяльності Центральної Ради на. території всієї України. У центрі обговорення було питання автономії України в складі Федеративної Російської Республіки.

Конгрес прийняв 13 резолюцій з таких питань: забезпечення Україні широкої національно-територіальної автономії, захист прав національних меншин, проведення Російських Установчих зборів, необхідність організації Крайової Ради з представників українського населення та інші. Конгрес зобов'язав Центральну Раду організувати зі своїх депутатів та представників національних меншин Комітет для вироблення проекту автономного статусу України тощо. Конгрес обрав новий склад Центральної Ради та цього Комітету.