Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ (УПСФ) - політична організація ліберально-демократичного спрямування, що виникла на базі ТУП та УДРП в червні 1917 р. Обстоювала еволюційний шлях соціально-економічних перетворень, що веде до перемоги соціалізму та автономії України в складі Російської федерації. Була партією інтелігентською, не чисельною за своїм складом. Лідери: С. Єфремов (голова), Д. Дорошенко та ін. Друкований орган - газета «Нова рада». Партія брала активну участь у створенні УНР. Після розгрому УНР ЦК УПСФ емігрував спочатку до Львова, а згодом - до Праги. У і 923 р. повернула собі колишню назву - УРДП - і прийняла пику програму, відмовившись від соціалістичних ідей.