Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-САМОСТІЙНИКІВ (УПСС) - політична організація, яка обстоювала цілковиту державну незалежність України. Утворилася в грудні 1917 р. на базі Української народної партії (увійшла до УПСС на федеративних засадах) та ряду самостійницьких груп. Лідери: М. Андріївський, І. Липа, М. Міхновський та ін. Партія перебувала в

опозиції до Центральної Ради, особливо з земельного питання, хоча й мала в ній незначне представництво.