Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (БОРОТЬБИСТІВ) - УПЛСР - політична організація, яка виникла внаслідок розколу УПЛСР і діяла в березні 1919- липні 1920 рр. Отримала назву від центрального друкованого органу - газети «Борьба» - УПЛСР (борьбистів). Спочатку оголосила про своє визнання радянської влади та бажання співробітничати з КП(б)У. Обстоювала так звану диктатуру трудових класів. На початку 1920 р. Ш Всеукраїнська конференція УПЛСР визначила курс на підготовку збройного повстання проти більшовицької влади. У зв'язку з цим органи ВУЧК заарештували учасників конференції. У кінці 1920 р. партія змінила назву на Об'єднану партію лівих соціалістів-революціонерів (синдикалістів та інтернаціоналістів) України. IV з'їзд УПЛСР прийняв рішення про самоліквідацію партії. Частину її членів було прийнято до КП(б)У.